Ariets Research Blog

February 28, 2009

Biography of HFK, in Polish

Filed under: -In Polish, -Typology, Physical anthropology — Ariets @ 7:27 pm

Hans Günther (1891-1968), czołowy ideolog rasistowski nazistów, urodził się 16 lutego 1891 r. we Fryburgu Bryzgowijskim.
Z wykształcenia antropolog społeczny; jego książki poczynając od “Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes” (“Krótka etnologia narodu niemieckiego”), w okresie III Rzeszy miały po kilka wydań w dużych nakładach. Günther kontynuował pracę wcześniejszych teoretyków rasy, takich jak Arthur de Gobineau i Houston S. Chamberlain. “Krótka etnologia” została sprzedana w 270.000 egzemplarzy od 1929 r. do 1943 r. i ustanowiła nowe kryteria “idealnego typu” nordyckiego Aryjczyka, oparte na wyglądzie zewnętrznym , wymiarach czaszki i roli historiotwórczej. W 1930 r. Günther otrzymał nominację na stanowisko szefa kadry antropologii społecznej uniwersytetu w Jenie, co było jedną z pierwszych decyzji urzędowych nazistowskiego ministra w Turyngii, Wilhelma Fricka. W 1935 r. Günther został profesorem “nauki o rasie” na uniwersytecie w Berlinie. W 1941 r. z okazji 50-tych urodzin otrzymał Medal Goethego, a Alfred Rosenberg ocenił jego pracę jako rzecz “najwyższej wagi dla rozwoju światopoglądu narodowosocjalistycznego”. Günther uznawał, że nie istnieją rasy czyste oraz, że nie wszyscy “Aryjczycy” należą do typu nordyckiego; ponadto nie uważał Żydów za rasę, lecz za “Rassengemisch” (mieszankę ras), w której “dominują cechy fizyczne i duchowe odziedziczone po ludach nieeuropejskich”. W antropologii Günthera czynnikiem decydującym były “propozycje wymieszania ras”. Naziści wykorzystywali jego teorie do ustawodawstwa “chroniącego rasę niemiecką”. Günther opisywał rasę nordycką jako wielką siłę twórczą historii, rasę zagrożoną skundleniem, co z kolei zagraża przyszłości cywilizacji, toteż należy eugenicznie oczyścić szereg tej rasy ze wszystkich czynników dezintegrujących.

Spośród tych “zarodków dezintegrujących” wybijali się “nieeuropejscy Żydzi”, mieszanka rasy azjatyckiej i bliskowschodniej, odpowiedzialna za takie wywrotowe idee, jak liberalizm, demokracja i socjalizm. Pseudonaukowe teorie rasowe Günthera posłużyły za wygodne uzasadnienie podstawowego poglądu Hitlera, że aryjsko-germańskie rasy muszą się zjednoczyć w apokaliptycznej walce o przetrwanie cywilizacji, co wymaga usunięcia Żydów z Europy.

Po II wojnie światowej Günther w swej publicystyce politycznej i pracach etnologicznych powrócił do tych samych wątków, tak jakby III Rzesza i “ostateczne rozwiązanie” nigdy nie miały miejsca. Jego wcześniejsze książki, były stopniowo wznawiane, łącznie z biologicznymi studiami nad starożytnymi Grekami i Rzymianami oraz w 1963 r. “Frömmigkeit nordischer Achtung”. Günther uaktualnił swoją dawną filozofię organiczną, opartą na micie nordyckim, i przy jej użyciu zaatakował zamerykanizowane społeczeństwo masowe i sowieckie państwo totalitarne. Nieskruszony guru nazistowskich rasistów twierdził, że najlepszym lekarstwem na bolączki ludzkości byłby powrót do narodowego socjalizmu.
Zmarł 25 września 1968 r. we Fryburgu.

Source: www, pdf.

Author: Lütjens

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: