Ariets Research Blog

August 12, 2009

Wywiad z ZZW “Słowiańska wiara”

Filed under: -History, -In Polish, -Slavs, [x] Blog — Ariets @ 8:58 am

Witam! Udało mi się odkopać baardzo stary wywiad jaki udało mi się kiedyś przeprowadzić z Zachodniosłowiańskim Związkiem Wyznaniowym “Słowiańska wiara” w okolicach 2006 lub 2007 roku (?), gdy prowadziłem stronę Nordskelt (tak, tak to moje dzieło).

Trochę o stronie: była bardzo popularna, licznik bił rekordy :), oczywiście żartuje, choć dziennie wskakiwało na stronę ok. 100-150 osób wg stat24.pl/stat4u.pl; dzięki swej tematyce (głównie typologiczna koncepcja rasy, ale także dużo o Słowianach i pokrewne tematy) strona zyskała sponsora i dobry serwer od serwisu hostingowego PRH.pl; w owym czasie byłem w bliskiej współpracy z serwisem Slavinja (który nie przetrwał próby czasu); swego czasu było też forum oparte o phpBB2 by Przemo. Wyjaśnienie odnośnie typologii i innych wierutnych szaleństw, które udało mi się umieścić tamże: strona nie propagowała typologii (z resztą kto się doczytał, ten zważył iż kilka razy to wytknełem), lecz raczej dokumentowała (podobnie jak to czasem jest tutaj) i osobiście traktowałem typologie raczej jak grę (nie tylko ja).

1.Zachodniosłowiański Związek Wyznaniowy, dla niektórych czytelników może to być dość zaskakujące sformułowanie – może opowiecie naszym czytelnikom skąd ta nazwa i co ona właściwie oznacza?

Sądzę, że jedynie zwrot „zachodniosłowiański” może zaskakiwać. Otóż przyczyny takiej nazwy są dwie. Pierwsza wynika z konotacji historycznych. Słowianie Zachodni stanowią, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym bardzo zwartą grupę. Mówiąc o religii mam tu na myśli oczywiście religie rodzime, etniczne a nie ogólnoświatowe. Nie chce czytelnika zasypywać setkami faktów potwierdzających tą tezę, wystarczy zestawić dwa najbardziej doniosłe z nich. Pierwszym jest istnienie do 1125 Arkońskiej świątyni na wyspie Rugia. Jak wszystkim wiadomo, czczono tam najwspanialszego z Bogów – Świętowita, Boga o czterech twarzach. Za pewne w podobnym co upadek Arkony czasie, ponad 850 kilometrów na południowy – wschód od wyspy Rugii, rodzimi wyznawcy, chcący uchronić przed barbarzyńskim zniszczeniem ukryli posąg Czworolicego w rzece Zbrucz (rzece granicznej I RP). Dzięki temu wizerunek tzw. Światowida Zbruczanskiego podziwiać dzisiaj możemy w Krakowskim Muzeum Archeologicznym. Oczywiście sława Czworolicego sięgała daleko bardziej, zwłaszcza na wschód i na południe, ale już te odległości, które przedstawiłem, wymieniając te dwa niepodważalne naukowe fakty, obrazują zasięg kultu i jego ujednolicenie. Gdy odcinek z Rugii do Liczkowic na Podolu (gdzie znaleziono posąg) uznać za przekątną, to utworzony w ten sposób kwadrat miał by powierzchnie około 361 tyś. kilometrów kwadratowych a swym zasięgiem obejmował by niemal całe terytorium Polski ! Jednocześnie w obrębie tego kwadratu znajdowała by się część Litwy – ostatniego bastionu pogaństwa w Europie a także po przeciwległym krańcu Morawy, Łużyce i Dolny Śląsk miejsca kluczowe w pogańskiej mapie słowiańszczyzny zachodniej. Wspominam te fakty gdyż wielu próbuje kult pogański na słowiańszczyźnie zmarginalizować lub przedstawiać jako całkowicie regionalny i pozbawiony szerszego, uniwersalnego kontekstu. W przypadku religii etnicznych, religia nie stanowi wyłącznie zespołu wierzeń, religia oparta jest na wspólnym dla wyznawców rdzeniu kulturowym. A zatem uwzględniać musimy nie tylko zamierzchłe czasy pogaństwa ale również rozwój narodów na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Nie ma wątpliwości, że dziś najbliżej nam do Słowaków, Czechów, Słoweńców czy Łużyczan pod względem kulturowym, cywilizacyjnym i etnicznym. Drugim ważnym czynnikiem dla którego nazywamy się związkiem zachodniosłowiańskim jest jak najbardziej współczesny. Jeszcze przed powstaniem związku wielu jego późniejszych współtwórców miało liczne kontakty zwłaszcza w Czechach i na Słowacji. Naszym celem jest stworzenie w przyszłości międzynarodowego podmiotu który będzie działał w co najmniej 3 lub więcej krajach Europy Centralnej. Działania w tym kierunku zostały już podjęte, jednak zdecydowanie zbyt wcześnie jest na to aby o tym mówić.

2. Jakie są główne wytyczne Waszego związku? Jakie są Wasze cele – co chcecie przez to osiągnąć?

Celem związku jest krzewienie wiary w słowiańskich Bogów, odprawianie obrzędów, stanie na straży zasad i wartości jakie legły u podstaw związku oraz budowanie coraz silniejszej wspólnoty wyznawców. To oczywiście cele ogólne, więcej o naszych działaniach można dowiedzieć się choćby ze strony internetowej WWW.slowianskawiara.pl. Ponadto nasz związek jak żaden inny przyczynia się do popularyzacji i promocji wiedzy o naszej rodzimej kulturze i tradycji.

3. Czy nie wydaje się Wam, że powrót do praktycznie wymarłych wierzeń przodków może być trochę sztuczne?

Obrzędowość i przedchrześcijańskie zwyczaje nigdy nie zanikły. Hucznie obchodzona Noc św. Jana to dawna Kupała, obyczaj malowania pisanek i polewania dziewcząt, topienie marzanny, sianko pod obrusem na gwiazdkę, dożynki, wróżby andrzejkowe, to wszystko pozostałości pogańskie. To, że przetrwały do dzisiaj, choć czasem w zmienionej formie i pod inną nazwą, najlepiej świadczy o tym, że przejawy starej obrzędowości są niezwykle ludziom potrzebne. Pozostały także stare baśnie, pieśni, klechdy i legendy, które niemal każdy z nas słyszał jako dziecko i które rozpalają wyobraźnię. Chcemy udowodnić, że dawni Bogowie, tradycje, zwyczaje są wciąż w sercach ludzkich, trzeba je tylko wyciągnąć z ukrycia i przebudzić. Nie staramy się reaktywować pogaństwa w jego dawnej, zamierzchłej formie. Nie uznajemy się za pogan. Jesteśmy związkiem neopogańskim, związkiem współcześnie żyjących ludzi. Na przestrzeni wieków każda religia ewoluowała, jest to proces zupełnie naturalny. Nie ma na świecie religii dla której dążenie do Boga (Bogów) i sposób Jego (Ich) postrzegania byłby niezmienny. To zresztą bardzo dobrze, przynajmniej nie mamy już do czynienia np. ze Świętym Oficjum. Także nasza religia ewoluuje, lecz u jej podstaw leżą wciąż te same wartości.

4. Kim są Rodzimowiercy?

Przez długie lata w Polsce ruch neopogański był kojarzony z grupą ekscentryków lub zbuntowaną młodzieżą zaliczającą się do licznych grup subkulturowych. Na szczęście coraz bardziej sytuacja zaczyna przypominać taką jaka ma miejsce np. na Litwie i innych krajach, gdzie rodzima religia jest dużo silniej zakorzeniona niż u nas. Otóż zwłaszcza u Bałtów rodzime tradycje przechodzą z pokolenia na pokolenie. Całe rodziny uczestniczą w obrzędach i ceremoniach związanych z cyklem pór roku, cyklem bytu człowieka, rodu czy narodu. Kulturę tworzy się w rodzinie, we wspólnocie, w ojczyźnie nigdy poza nią. Myślę, ze w Polsce mamy już za sobą etap gdzie młodociani pryszczaci „rewolucjoniści” zajmujący się parapolityką tworzyli jakieś żałosne subkultury utożsamiając się – o litości – z neopogaństwem. ZZW SW tworzy kulturę a nie subkulturę.

5. Jak silny jest ten trend do powrotu wiary przodków?

Jest on coraz silniejszy. Jesteśmy pod wrażeniem jak wielu ludzi z jak wielu środowisk przesyła nam wyrazy poparcia. Jak wielu ludzi, nie mających dotychczas pojęcia, że istniejemy, odnajduje nas i przyłącza się do wspólnego obrzędowania. W przypadku nowych członków czasem są to decyzję dość spontaniczne, czasem przemyślenia z ostatnich kilku lub kilkunastu lat życia. Idea organizacji otwartych świąt rodzimowierczych, to znaczy takich w których obserwatorami święta mogą być sympatycy a nie wyłącznie członkowie ZZW SW polega na przybliżeniu ludziom ich naturalnej rodzimej obrzędowości z którą najczęściej nie mieli szans wcześniej się zetknąć. Rezultatem tego jest wciąż poszerzające się grono wiernych i sympatyków.

6. Słowo dla czytelników?

Dobre przekuwamy w lepsze. Sława Bogom, pamięć Przodkom. Przemysław z Opola.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: