Ariets Research Blog

November 28, 2009

Karol Stojanowski

Filed under: -History, -In Polish, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 3:02 pm
W dniu 9 czerwca 1947 r. zmarł nagle wybitny uczony dr Karol Stojanowski, prof. antropologii uniwersytetu wrocławskiego. Zmarły badacz, będący ucz­niem prof. Jana Czekanowskiego, zajmował się specjalnie antropologią prehistoryczną oraz zagadnieniem rasizmu. Znana jest jego książka przedwojenna “Rasizm przeciwko Słowiańszczyźnie” , w której trafnie prze­widział plany niemieckie, mające na celu wy­niszczenie Słowian. W pracy pt. “Typy kraniologiczne Wielkopolski” wykazał śp. Stoja­nowski, że od młodszej epoki kamiennej do zarania dziejów przeważał w kolebce Polski typ antropologiczny nordycki, co wskazuje na ciągłość istnienia u nas tego samego typu antropologicznego. Zbadanie przez zmarłego uczonego czaszek tak zw. grobów gocko-gepidzkich na Pomorzu wykazało, że mają one skład rasowy środkowo-europejski, nie nordycki tak, że nie można tych czaszek przy­pisywać ryczałtowo Gotom czy Gepidom.
W zmarłym utraciliśmy wybitnego specja­listę i zacnego człowieka. Cześć Jego pamięci!

J. K.

Źródło: “Z otchłani wieków”, t. 7-8:1947, s.114.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: