Ariets Research Blog

December 2, 2009

Alma Mater

Filed under: -In Polish, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 7:29 am
Jubileusz 100-lecia powstania Katedry Antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim skłonił redakcję miesięcznika „Alma Mater” do tego, by wspólnie z pracownikami Zakładu Antropologii Instytutu Zoologii UJ przygotować specjalną edycję pisma. Tym bardziej że w tym roku przypada także 90. rocznica tragicznej śmierci etnografa Bronisława Piłsudskiego.
Aby w sposób szczególny upamiętnić te ważne dla krakowskich antropologów wydarzenia, oprócz artykułów dotyczących dziejów Katedry, sylwetek dotychczasowych jej kierowników, działalności naukowej, dydaktycznej i wykopaliskowej jej pracowników postanowiliśmy również zaprezentować część niezwykłego zbioru fotografii autorstwa założyciela Katedry – Juliana Talko-Hryncewicza. To pierwsza tego typu publikacja zdjęć, będących świadectwem syberyjskiej przygody znanego badacza, który podczas pobytu na terenie dzisiejszej Buriacji poza pionierskimi pracami z dziedziny etnologii, archeologii i antropologii terenu Zabajkala zasłużył się także jako lekarz obwodu kiachtańskiego, poświęcając się leczeniu Buriatów i Mongołów. Efektem bogatego życia naukowego Juliana Talko-Hryncewicza są nie tylko liczne artykuły i książki, ale także zabytki archeologiczne przechowywane w petersburskim Ermitażu oraz materiały osteologiczne przekazane na własność Muzeum Antropologicznemu przy Zakładzie Antropologii UJ.
Szczególnym akcentem tego numeru są także unikalne na skalę światową fotografie wykonane przez Bronisława Piłsudskiego, brata Marszałka, który w 1887 roku jako student pierwszego roku prawa na Uniwersytecie w Petersburgu, w wieku 21 lat, zesłany został na 15 lat katorgi na Sachalin. Jego pionierskie badania nad językiem i kulturążyjących na Półwyspie Sachalińskim Ajnów, Gilaków (Niwchów), Oroków oraz tunguskich plemion z dorzecza Amuru są dziś swoistą kopalnią wiedzy dla współczesnych etnologów i antropologów. A jego arcyciekawe, skomplikowane, trudne i jakże owocne w naukowe dokonania życie do dziś stanowi inspirację dla wielu artystów. O Bronisławie Piłsudskim nakręcono kilka filmów w Japonii i kilka w Polsce, w oparciu o zarejestrowane przez niego melodie Ajnów powstał musical dla dzieci zatytułowany Opowieści, które wyszły z wałków wujka Piłsudskiego, a w gmachu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie umieszczono poświęconą mu tablicę pamiątkową.
Mam nadzieję, że zebrane w specjalnej edycji „Alma Mater” informacje dotyczące uniwersyteckiej antropologii przynajmniej w części zaspokoją ciekawość naszych Czytelników zainteresowanych tą dziedziną nauki, a unikatowe kolekcje zdjęć stanąsię wielką ucztą dla znawców tematu.
Rita Pagacz-Moczarska

PERSONAE

HISTORIA MAGISTRA VITAE

IMPRESSIONES

SCIENTIA

SCHOLARIS

CONVENTIONES

POSTSCRIPTUM

Źródło: Alma Mater, numer specjalny 106/2008 (link)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: