Ariets Research Blog

November 18, 2010

Julian Talko-Hryncewicz – physician, anthropologist and Siberia explorer

Filed under: -In Polish, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 2:59 pm

Abstrakt: Julian Talko-Hryncewicz urodził się w 1850 roku w polskiej rodzinie pochodzenia szlacheckiego
na terenie Litwy. Dyplom lekarza uzyskał na uniwersytecie w Kijowie w 1876 roku. Pracę zawodową rozpoczął
w Zwinogródce na Ukrainie. W 1891 roku wyjechał wraz z żoną na Syberię, gdzie otrzymał posadę lekarza
okręgowego w miasteczku Troickosowsk. W 1908 roku wrócił do Polski i objął kierownictwo Katedry Antropologii
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie I wojny światowej zorganizował Lazaret Buriacki
(1915–1917) w Petersburgu. W niepodległej Polsce powrócił do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wydał wiele publikacji z zakresu medycyny i antropologii. Zmarł w 1936 roku w Krakowie.

Więcej: (źródło).

Abstract: Julian Talko-Hryncewicz was born in a Polish family of noble descent in Lithuania in 1850. He graduated
from University in Kiev with diploma in medicine in 1876. He begun his practice in Zwinogródka in Ukraine. He left to Siberia in 1891 where he got the job of regional physician in the town Troickosowsk. He got back to Poland to run the Department of Anthropology at the Jagiellonian University in 1809. During the First World War he organised the Buriacki Field Hospital (1915–1917) in Petersburg. In the independent Poland he got back to the Jagiellonian University where he published many medical and anthropological publications. He died in Cracow in 1936.

More: (here).

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.