Ariets Research Blog

May 30, 2011

Mit bogini matki

Filed under: -History, -In Polish — Ariets @ 1:47 pm
Teoria o złotym wieku matriarchatu ma najpewniej taką wartość historyczną jak bajka o szewczyku Dratewce

Przed wiekami światem rządziły kobiety. Życie płynęło w harmonii, bez wojen i przemocy. Dzieci chowały się wspólnie, kobiety dzieliły się pracą, a mężczyźni czcili je niemal jak samą wielką boginię matkę. Tak od lat twierdzą liczni antropolodzy i archeolodzy, badacze folkloru i religii. Pod rządami kobiet miała kwitnąć neolityczna osada w atalhšyźk w środkowej Anatolii. Kobiety miały też władać minojską Kretą. Wiele biur turystycznych organizuje nawet pielgrzymki śladami bogini matki na Maltę, Kretę, do Turcji i Irlandii.

Niektórzy badacze uważają, że to właśnie kobiety były autorkami wczesnej fazy rozwoju cywilizacji, w której rola mężczyzn była marginalna. W paleolitycznych społecznościach kobiety zajmujące się zbieractwem miały wiele okazji, aby badać właściwości roślin i eksperymentować z uprawami. Być może właśnie tak doszło do narodzin rolnictwa. Praca kobiet dostarczała wczesnym grupom ludzi aż 60-80 proc. spożywanych kalorii. Kobiety mogły też wynaleźć tkactwo, wyplatanie koszyków, ceramikę, budownictwo i handel. Amerykański filozof i historyk Will Durant w książce “The Story of Civilisation” stwierdził nawet, że “to kobieta stworzyła ognisko domowe i dodała mężczyznę do listy udomowionych zwierząt”.
Teoria o złotym wieku matriarchatu może mieć jednak taką wartość historyczną jak bajka o szewczyku Dratewce. Cynthia Eller z uniwersytetu Montclair w Stanach Zjednoczonych, autorka książki “The Myth of Matriarchal Prehistory”, dowodzi, że matriarchat jest jedynie legendą, która powstała, by wyjaśnić zjawiska społeczne trudne do wytłumaczenia w inny sposób.

Koniec kobiecych rządów
Teoria o zdominowanych przez kobiety prehistorycznych społeczeństwach powstała w 1861 r., kiedy szwajcarski antropolog i socjolog Johann Jakob Bachofen w pracy “Das Mutterrecht” opisał erę matriarchatu trwającą przez całą starożytność aż do epoki klasycznej, gdy władzę przejęli mężczyźni. Idea Bachofena szybko zyskała uznanie antropologów i archeologów. Jej wyznawcą był też Zygmunt Freud, a Erich Fromm wykorzystał ją do uzasadnienia swojej teorii o nieuniknioności agresji i przemocy w kontaktach międzyludzkich.
Najwięcej dowodów na prawdziwość teorii matriarchatu miało pochodzić z neolitu, kiedy ludzkość prowadziła gospodarkę rolniczą, przed pojawieniem się metalurgii, czyli 8-3 tys. lat p.n.e. Badaczka Marija Gimbutas doszukiwała się przejawów kultu wielkiej bogini matki w każdym aspekcie życia neolitycznych społeczeństw. Za najstarszy wizerunek bogini matki została uznana figurka znaleziona w Berekhat Ram w Izraelu, wyrzeźbiona w czerwonym tufie (rodzaju marmuru); archeolodzy datują ją na okres między 800 a 230 tys. lat temu.
Większość wyznawców teorii matriarchatu uważa, że złoty wiek kobiecych rządów zakończył się około 3000 r. p.n.e. Według jednej z hipotez, do upadku matriarchatu doprowadziły nomadzkie, wojownicze, rządzone przez mężczyzn plemiona z rejonów nadczarnomorskich, które rozprzestrzeniły się w Europie i na Bliskim Wschodzie, podporządkowując sobie pokojowych, rządzonych przez kobiety rolników. Ale przed nomadami też nie było “pokojowych” społeczeństw rządzonych wyłącznie przez kobiety.

Prehistoryczne “króliczki”
Gdy zapanowała moda na matriarchat, wiele pozostałości z zamierzchłej przeszłości interpretowano jako przedstawienia bogiń lub ich symbole. Marija Gimbutas chciała widzieć oczy, twarze i całą postać wielkiej bogini w popularnych w okresie neolitu wzorach spiral, kółek i kropek zdobiących figurki i przedmioty codziennego użytku. Słynny francuski archeolog Andre Leroi-Gourhan doszukiwał się symboli kultu wielkiej bogini w paleolitycznych malowidłach na ścianach jaskiń; schematyczne przedstawienia w kształcie trójkąta stanowiły dla niego wizerunki stylizowanych kobiecych genitaliów. Nowsze badania nakazują jednak krytyczne spojrzenie na taką interpretację.

Jednym z najsilniejszych argumentów zwolenników prehistorycznego kultu wielkiej bogini są tzw. paleolityczne Wenus, figurki kobiet sprzed 25 tys. lat wykonane z kamienia i kości. Kilkanaście odkrytych posążków przedstawia grubaski z silnie zaznaczonymi fałdami tłuszczu oraz piersiami, pośladkami i kobiecymi genitaliami; większość z nich prawie wcale nie ma rysów twarzy. Do niedawna archeolodzy uważali je za wizerunki bogini matki. Timothy Taylor, archeolog z uniwersytetu w Bradford w Wielkiej Brytanii i autor książki “The Prehistory of Sex. Four Million Years of Human Sexual Culture”, uważa jednak, że paleolityczne Wenus mogły być odpowiednikami dzisiejszych “króliczków” z “Playboya” – stworzono je, aby budziły męskie pożądanie. Służyć temu miały m.in. staranne fryzury oraz biżuteria zdobiące niektóre statuetki.
Archeolodzy przez lata sądzili, że kościany wisiorek sprzed 27 tys. lat znaleziony w Dolnych Westonicach na Morawach przedstawia stylizowane kobiece piersi. Niewielu zauważyło, że kiedy wisiorek powiesi się na sznurku lub rzemieniu, przypomina on raczej męskie genitalia. Trójkątne znaki w malowidłach jaskiniowych pojawiają się w dość nietypowych dla bogini miejscach, na przykład w ranach trafionych grotami włóczni i strzał zwierząt. Nawet jeśli przyjmiemy, że intencją ich twórców było przedstawienie symboli kobiecości, niekoniecznie muszą one mieć związek z prehistoryczną religią.

Władza ojca i męża
Nawet gdyby było prawdą, że ludzie w epoce kamienia czcili wielką boginię, nie oznacza to wcale, że podobnym szacunkiem otaczali kobiety. Grecy stawiali ołtarze wielu boginiom: Atenie, Herze, Demeter, a jednak Greczynki przechodziły bezpośrednio spod władzy ojca pod władzę męża i były pozbawione praw publicznych. Prawdopodobnie nigdy kobiety nie sprawowały władzy. Były natomiast i są nadal społeczeństwa, w których pozycja kobiet jest szczególnie wysoka. Choć archeolodzy podważają uważane niegdyś za niezbite dowody prehistorycznych rządów kobiet, mit jest wiecznie żywy.

WPROST EXTRA

Esencja ojca
Bachofen, Gimbutas i inni zwolennicy teorii matriarchatu twierdzili, że kobiety zawdzięczały dominującą pozycję w prehistorycznych społeczeństwach brakowi świadomości reprodukcyjnej roli mężczyzn, którzy nie łączyli aktu seksualnego z aktem poczęcia. Ten pogląd potwierdzały badania prowadzone przez antropologów na początku XX wieku wśród nie zaawansowanych technologicznie społeczeństw Australii i Melanezji. W 1903 r. etnograf Walter Edmund Roth opisał aborygenów z północnego Queensland w Australii, którzy wierzyli, że ciąża powstaje, kiedy kobieta opala nad ogniem czarne fasolki, łapie ropuchy oraz śni o dziecku w swoim łonie. Polski antropolog Bronisław Malinowski, który w latach 20. prowadził badania wśród mieszkańców Wysp Trobriandzkich, zaobserwował, że ci ludzie nie uznają żadnej więzi między ojcem i dzieckiem.

Antropolog Margaret Mead podczas badań na Samoa zaobserwowała jednak, że kiedy biali badacze zaczynają zadawać pytania, członkowie wielu plemion nie mogą się oprzeć pokusie oszukania ich. To, co Malinowski usłyszał od tubylców z Wysp Trobriandzkich, było oficjalną wersją, podczas gdy mieszkańcy wysp byli całkowicie świadomi procesu reprodukcyjnego i przekazywali tę wiedzę z pokolenia na pokolenie. Łatwowierną ofiarą fantazji australijskich aborygenów padł też Roth, który zlekceważył fakt, że w lokalnym języku istnieje pojęcie “męskiego przodka”, dowód świadomości roli ojca.
Zwolennikom starożytnego matriarchatu powinny dać do myślenia poglądy dotyczące reprodukcji głoszone przez Greków i Rzymian. Już Arystoteles uważał, że “esencja” ojca jest przekazywana bezpośrednio dziecku, a kobieta stanowi jedynie naczynie, w którym embrion ma wzrastać. Podobny pogląd jest reprezentowany do dziś w górskich wioskach Turcji i Albanii.

Matrylinearne społeczeństwo
Wśród tradycyjnej kasty mieszkańców Kerali w południowych Indiach, zwanych Nair, jeszcze do niedawna funkcjonowały dwa wzorce rodziny. W jednym, określanym mianem Tarwad, matka i jej dzieci żyją razem z najstarszym bratem matki albo jej najstarszym wujem. To męski członek rodziny sprawuje władzę, ale system dziedziczenia zapewnia przekazywanie majątku po linii żeńskiej; mężczyźni nie są jego właścicielami, mogą z niego jedynie korzystać. Również w linii żeńskiej są przekazywane nazwiska, łączące nazwiska matki i najstarszego wuja po jej stronie. Przekazywanie dzieciom nazwiska matki, a nie ojca, czyli matrylinearność, charakteryzuje też grupę Mosuo z południowo-zachodnich Chin, oraz Minangkabau z Sumatry Zachodniej. Ta licząca 4 mln członków grupa jest uważana za największe żyjące matrylinearne społeczeństwo świata.

Autor: Marta Landau

Źródło: Wprost 49/2006 (1251)

Advertisements

Scotland’s DNA: Who do you think you are?

Filed under: -Celts, Genetics, Indo-Europeans — Ariets @ 1:45 pm
DNA – deoxyribonucleic acid – is the basis of life. Its molecular structure was discovered in 1953, revealing how it carries all the genetic information needed for organisms to live and reproduce.

Scientists describe it in sequences of letters, and humans inherit three billion from each of their parents. As generations move from place to place, distinctive DNA markers are carried by each and every one of us. In a programme of pioneering research at Edinburgh University, Dr Jim Wilson has been gathering samples of DNA from Scots across the country and this week, in a new book by Alistair Moffat, and in a series of features in The Scotsman, we discover what his innovative work has revealed – and where the Scots came from. Day 1 looks at our origins.

ON THE soft clay floor of a cave in southern France the footprints of a little boy were found. Scorchmarks and smudges on the walls showed that he had lit the darkness with a torch and felt his way forward with his free hand. The height of the marks suggested that the boy was no more than ten years old, but other evidence told a remarkable story. He had entered the cave 27,000 years ago and was the last to see it before the entrance was closed up and the cave faded out of memory. Not until 1994 was it rediscovered.

Alone, the little boy had come to look upon magic. As his torch guttered in the air currents, he held it up high to see the magical paintings. Across the walls of the cave and its chambers wild horses galloped, viciously horned cattle charged and herds of reindeer gathered. And the prehistoric painters did not forget their ferocious predators; lions, hyenas, panthers and giant cave bears. Like them, the little boy may be lost to history. Unlike them, as we now know from new genetic evidence, his descendants – twice as many people as will fill Ibrox and Parkhead this Saturday – are all around us in modern Scotland.

The gallery of beautifully realised images in the Chauvet cave in the Ardèche, France, is a record of a lost world, the oldest surviving figurative paintings in the world, but it is not unique. On either side of the Pyrenees more than 350 caves have been found to have images on their walls. And many are stunning works of art. Their discovery has transformed perceptions of prehistoric peoples. Instead of ragged primitives, here were artists able to make the most convincing naturalistic images and even to understand rudimentary perspective.

Nothing as vibrant would be painted again until the Italian Renaissance. When Pablo Picasso saw the paintings in the famous cave at Lascaux, he declared: “In 12,000 years we have learned nothing!”.

In a programme of pioneering research at Edinburgh University, Dr Jim Wilson has been gathering samples of DNA from Scots across the country and this week, in a new book by Alistair Moffat, and in a series of features in The Scotsman, we discover what his innovative work has revealed – and where the Scots came from. DNA – deoxyribonucleic
acid – is the basis of life. Its molecular structure was discovered in 1953, revealing how it carries all the genetic information needed for organisms to live and reproduce. Scientists describe it in sequences of letters, and humans inherit three billion from each of their parents. As generations move from place to place, distinctive DNA markers are carried by each and every one of us. Day 2 of our series looks at the men who have literally left their mark on history

• Somerled, the first Lord of the Isles

MORE than 16 million men, 0.5 per cent of all men on Earth, are the direct lineal descendants of one man. When a survey of the genealogy of 2,000 men was completed, researchers were astonished to find a large proportion were very closely related. They shared the same DNA marker.

This is the term attached to the very slight differences in our DNA, and people with the same marker are related. In a survey on this scale occasional clusters of relatives are sometimes found, but what surprised researchers was the huge number of near-identical markers. Nothing like it had ever been seen before.

More than 8 per cent of the entire sample, taken across 16 populations in a huge geographical area from central Asia to the Pacific coasts, carried the same marker. It was possible to date its origin to about 1,000 years ago. The second highest frequency of the marker and the place where its internal diversity was greatest turned out to be Mongolia, clearly the place it originated. The lineage is unique and it is unquestionably the case that 8 per cent of all men from Uzbekistan to Manchuria are descended from one individual. And outside this area, there are no men carrying this marker. Something remarkable has happened in the past. Who was this extraordinary Adam-figure, the father of several nations?

Over only 34 generations, this pattern of reproduction is beyond anything seen in nature amongst animals as a result of natural selection. Statistical calculations rule out chance as an explanation.
It must be the case that not only has a dramatically sustained streak of the reproductive fitness of men with this marker been observed, there must have been large-scale elimination of other Y chromosome lineages going on at the same time. There can be only one candidate for the progenitor of 16 million men in central Asia, 0.5 per cent of all men on the planet: the great warlord, Genghis Khan.

He lived between c1162 and 1227 and he and his sons and grandsons created the largest land empire in history, often slaughtering the conquered populations as his horse-riding hordes thundered across the plains and attacked cities and other tribes. The boundary of the Mongol Empire at its fullest extent is almost exactly matched by the frequency of his marker.

Much closer to Scotland was a man who died when the great Khan was born. His exertions bore a good deal less fruit, but then he operated in a much smaller area on the edges of Europe. More than 20,000 Scottish men, most of them with the surname MacDonald or its variants, are the direct descendants of Somerled. The first Lord of the Isles and founder of Clan Donald, he ruled the Hebrides and was King of the Isle of Man. When he clashed with Malcolm IV of Scotland at Renfrew, Somerled was killed in 1164 – but his genes lived on.

NAMES tell stories. And few are more fascinating than the story of the name of Britain. It was probably coined by a Greek traveller some time around 320BC. Pytheas made an epic journey to these islands, the earliest recorded to come down to us.
Having left his home city of Massalia, modern Marseilles, he may have travelled overland to the headwaters of the Garonne and then downriver to the Bay of Biscay.Amongst other things, tin was what interested Greek merchants, for it was an essential admixture to the alloy known as bronze, and there were islands in the northern sea where it was mined and smelted. But no-one had ever been there. When Pytheas eventually reached the southern shores of the Channel, perhaps somewhere near Calais, he looked across at the distant shimmer of the white cliffs and asked a question. “What are these people called, those who live across the narrow sea?”

Pretannikai was how he wrote down the answer, and the island was called Pretannike. By the time Julius Caesar’s legions splashed onshore in 55BC, the name had changed a little from the Greek to become Britannia in Latin. And it stuck.

“Britain” is so much part of the way we think about the world that we rarely consider it might mean something, literally. And that it might have something important to say about the beginnings of our own history, about who the peoples of the island were and what they looked like.

Pretannikai means “The Tattooed People”, and Britain means the Island of the Tattooed People. It was such a distinctive cultural characteristic for the early peoples of Britain to decorate their bodies that those who lived to the south thought it defining and they conferred the name. This most perishable artform, of course, died with the people who made it, but some sense of what the early British looked like and why they decorated their bodies has survived in the archaeology of the north of Scotland.

In AD235 a minor civil servant known as Herodian wrote a history of the Roman Empire. Amongst the most savage of the peoples pressing on the imperial frontier were a group to the north of the province of Britannia, the inhabitants of part of what is now Scotland. Apparently they were famous for tattooing their bodies not only with the likenesses of animals of all kinds but with all sorts of drawings. So that they did not hide their tattoos, Herodian insisted that these warriors did not wear clothes. They must have been hardy as well as colourful.

Our series on the DNA make-up of Scots looks at how the Vikings left an indelible mark on this country and in particular Orkney, where around 20 per cent of all Orcadian men carry the bloodthirsty raiders’ M17 marker
HIDDEN snug beneath oiled sheep- and goatskins, or tucked into tiny corners under gear, or nibbling at parcels of food, mice began sailing to Scotland in the 9th century. They came from Norway, mostly, and settled in Orkney, where their descendants still thrive. The mice brought other creatures with them who were neither tim’rous nor cow’rin, but they were certainly beasties. The mice sailed the North Sea with the Vikings.DNA researchers conducted a series of tests on house mice in Orkney and discovered that their genetic make-up was quite different from mice on the Scottish mainland, even though they had been on the islands for about 1,000 years. But when they compared it with that of mice in Norway, they found it was an exact match. The only possible explanation was that mice had stowed away on Viking longships and when these ferocious warriors rasped up their keels on Orcadian beaches to attack terrified communities, their little passengers quietly scuttled through the rocks and seaweed to settle and multiply.

As with mice, so it was with men. The Viking attacks began in AD793 with the surprise assault on the Holy Island of Lindisfarne. Even across 12 centuries the shock is palpable. These pagan sea-raiders seemed to sail out of nowhere and attack without hesitation some of the most sacred places in the north. The footsteps of Columba and Cuthbert were spattered with blood as monks and nuns were tortured, killed and raped, and their churches echoed not with prayer and plainsong but with the screams of the dying as they were ransacked for gold, silver and other valuables. Iona was desecrated repeatedly.

An account of what happened in AD825 was written by Walafrid Strabo, Abbot of Reichenau in southern Germany. Like many raiders wishing to use the element of surprise, the Vikings attacked the monastery on Iona at first light and broke into the abbey where St Blathmac and his followers lay prostrate in prayer. In what must have been a terrible orgy of ferocity, they were all slaughtered before the altar except for their leader. Demanding to know where the monks had buried Columba’s reliquary and other precious objects, the Vikings began to torture Blathmac. Using ponies they took ropes attached to their harness and tied the ends to his arms and legs, and when he continued to refuse to give up the holy relics, Walafrid wrote that the pious sacrifice was torn limb from limb.

The appalling fate of Blathmac was by no means unique. Among recorded atrocities – and there must have many that were not – the pagan ritual of blood-eagling was horrific. As a sacrifice to the war god, Odin, victims were tied face-first to a post or pillar before a Viking marked the blood-eagle on his back. In AD869 King Edmund of East Anglia suffered this dreadful death when his ribs were hacked from his spine and pulled outwards like an eagle’s wings. Then his lungs were wrenched out and draped over his shoulders. On Orkney the Viking Earl Turf Einarr ordered the same ritual in the 870s. It is no wonder the monks called the Vikings the Sons of Death.

In the light of such sustained and well-documented barbarity it is perhaps surprising that many Scottish men hanker after a Viking legacy. Before having their DNA tested, they often express a wish to be the descendants of these bloodthirsty raiders and many are disappointed when another result is conveyed. But there is a significant group who glory in the DNA of the Vikings, and while there was much to abhor, it is fair to say that there was also much to admire. Great seamen and daring, they sailed in open longships to discover Iceland, Greenland, (eventually making landfall in North America), they founded the embryonic Russian state of Kievan Rus, composed epic sagas of verve and colour, and inspired the cartoon character Noggin the Nog – although his mild manners must have been an exception.

Recent DNA research has shown a very significant Viking inheritance in Orkney. Around 20 per cent of all Orcadian men carry the M17 marker, the classic signature of Viking settlement. If the statistics are narrowed to cover only men with ancient Orcadian surnames like Linklater, Foubister, Clouston, Flett or Rendall, the percentage of M17 rockets to 75 per cent.

M17 is also present in the Western Isles in large numbers. Clan names are a visible relic; MacIvors were originally the sons of Ivar, MacSween, the sons of Swein, Macaulay, the sons of Olaf, MacAskill, the sons of Asgeir and so on. Clan MacLeod is a fascinating case study. From a sample of the DNA of 45 Macleod Y chromosomes almost half, 47 per cent, clearly show social selection at work in that they descend from one individual. If this statistic is projected amongst the total number of MacLeods, it means that almost 10,000 men alive today are descended from this man. Among the remaining 53 per cent, researchers have found only nine other lineages present, showing that MacLeod men married women who were unfailingly faithful to them.

Nevertheless, the MacLeods do not carry the M17 marker group. Theirs is a recently discovered sub-group labelled S68. It is found in Lewis, Harris and Skye, core Macleod territory, but also in Orkney, Shetland and Norway, with a few examples in Sweden. Despite extensive screening, S68 is very specifically located, showing up only once in the east of Scotland and once in England. This is a classic pattern for a Viking marker in Britain, but one much rarer than M17. MacLeods determinedly claim descent from a common name father, a Norse aristocrat called Ljot, a relative of Olaf, King of Man. They are probably right to continue to claim that – science for once supporting tradition.

Despite striking examples of extreme violence, the Vikings were often anxious to keep their captives alive. At Dublin they set up a great slave market and many poor souls were sold on to the agents of wealthy individuals. Some were taken as far south as the Mediterranean and the developing Muslim states of Spain and North Africa where fair-skinned thralls or slaves commanded a premium. The discovery of both the pan-British Isles DNA marker of S145 and the Irish and Scottish-specific M222 in coastal Norway has suggested a remnant legacy of slaves shipped back to the Viking homeland. Even very small numbers of M284, one of the founding lineages in Scotland, have been detected. Although many Scots visited and even settled for long periods in Norway, from the later middle ages onwards, it is quite possible that some of these S145 and M222 descendants are, in fact, the children of slaves. The British-specific mtDNA or female group of J1b1 has also been found in coastal Norway, and it almost certainly represents another survival of slaving.

There is a fourth distinctly Irish subtype of the great S145 marker but, like the Pictish subgroup, it has yet to be identified with a single, slowly evolving marker. Instead geneticists rely on a particular signature of more quickly evolving markers to identify members of this group. It is concentrated in Munster, and particularly in counties Cork and Kerry. It is very rare in Scotland and has only been found in the Northern and Western Isles. This suggests that it is unlikely to have spread outwards from Dalriada – as M222 appears to have done. Rather it looks as it was taken directly from South-west Ireland to north and west Scotland. A likely explanation would be that these lineages represent the descendants of Irish slaves taken north by the Vikings. This is supported by the fact that the major genetic lineage of the surname of Macaulay, the sons of Olaf, belongs to the group. It seems that some slaves contributed to the ancestral gene pool of the peripheral regions of Scotland.

One of the most fascinating mixes of DNA in Scotland can be seen in the most southerly part of the country. The territory of Greater Galloway stretched east to Annandale and north to include Carrick and it may be seen as a palimpsest of our linguistic and cultural history, a mirror to what happened in perhaps more familiar parts of the country. The most westerly peninsula, the Rhinns of Galloway, lies close to Ireland and at the same time as Dalriada was emerging in Argyll and the south-western Hebrides, Gaelic was certainly also spoken there. The ancient kingdom of Rheged understood itself in Old Welsh and it had royal centres near Stranraer, Kirkcudbright and probably at Carlisle. When it faded and died at the end of the 6th century, the English-speaking Bernicians pushed westwards to establish an episcopal see at Whithorn and colonise fertile costal areas.

Even Pictish became part of the mix – by mistake. The Bernicians may have believed the Gaelic speakers of Galloway to have been Picts because the first two bishops at Whithorn took symbolic names. Peohthelm means “Leader of the Picts” and Peohtwine “Friend of the Picts”.

In the late 9th and early 10th century the kaleidoscope was twisted once more when some of the Celto-Norse peoples of the Hebrides migrated south. Because they spoke Gaelic but were descended from Vikings, they became known as the Gall-Gaidheil and they gave their name to Galloway.

It means the Land of the Stranger-Gaels. For six centuries at least, dialects of Old Welsh, Gaelic and English were spoken by substantial communities who lived alongside each other.

Multiculturalism may not be fashionable in certain quarters nowadays but it has a long history in Scotland. A very early linguistic mix like this is usually reflected in DNA, and when more testing is completed in Galloway, a rich and complex picture is likely to emerge.

Perhaps the most attractive achievement of the Viking settlers and their descendants was the great medieval Atlantic principality of the west, the Lordship of the Isles. It was essentially the creation of Somerled, also the founder of Clan Donald and the progenitor of its major name-fathers. There is accurate data available from a large sample, from 164 MacDonald Y chromosomes, and they contain a fascinating twist on tradition.

Somerled was known to chroniclers as Somerled the Viking and it turns out that the large number in the sample descended directly from him, 23 per cent, carry a specific signature type within the Norse subgroup of M17.

Somerled’s own ancestors did indeed originate in Scandinavia. And the tradition lives on, for Clan Donald have genotyped the chiefs of their various clan branches and they all carry the old Vikings’ marker.

It seems in the north, west and south of Scotland the legacy of the sea-raiders carries on. Most of the significant in-migrations to Scotland had taken place by the years around AD1000, but in the later 19th and the 20th century, the age of mass transport, more peoples came to enrich our collective DNA.

The Scots: A Genetic Journey by Alistair Moffat and Dr Jim Wilson is available now. Readers of The Scotsman and Scotland on Sunday can buy copies of the book at the special price of £12.75 (p&p free in the UK) by calling 0845 370 0067 and quoting reference SMAN211.

Source: (link).

Create a free website or blog at WordPress.com.