Ariets Research Blog

July 13, 2011

Artykuły ks. Stanisława Pietrzaka

   Genealogia Y i mtDNA, cz.1, haplogrupy R1a, R1b

 Geneza języków indoeuropejskich i początek Słowian

 Haplogrupy nieindoeuropejskie Y-DNA. Haplogrupy mitochondrialne mtDNA

Jak zbadać swoje Y-DNA i mtDNA

Pochodzenie ludności w dorzeczu Dunajca i jego sąsiedztwie * Inne wybrane regiony

Ilustracje R1a1a: drzewa, mapy, filogeneza

Skąd, Europejczyku, jak i kiedy tu przybyłeś?

Nowiny i linki do naukowych publikacji

Rozmaitości genealogii genetycznej i dyskusja [cz.1] [cz.2]

Dyskusja o mutacjach STR. Faktyczny czas mutacji. TABLICE

Advertisements

Blog at WordPress.com.