Ariets Research Blog

February 25, 2015

Analiza antropologiczna wczesnośredniowiecznej ludności z Milicza (XII-XIII w. n. e.)

Filed under: -History, -In Polish, -Slavs, -Typology, Physical anthropology, Poland — Ariets @ 11:22 am

Z tekstu:

Czaszki męskie jak i żeńskie scharakteryzować można następująco: są one dość duże, niezbyt masywne, długie i średniowysokie, z silnie zaokrągloną potylicą. Twarz jest średnioszeroka i mezoortognatyczna, czoło jest średnioszerokie (nieco szersze u osobników męskich), również nos jest średnioszeroki, z wysoko wysklepionym i kośćmi nosowymi, a oczodoły są dość niskie (tab. 1, 2). Wysokość ciała jest średnia i w ynosi dla m ężczyzn 166,2 cm , a dla kobiet 154,2 cm [GRALLA 1963, G r o n k ie w ic z 1981]. Skład antropologiczny dla obu płci odpowiada definicji typu północno-zachodniego z dużą przymieszką elementu laponoidalnego oraz archaicznego typu paleoeuropeidalnego EA’p. Element armenoidalny nie odgrywa większej roli w tej populacji Zaobserwowano dość częste występowanie w znacznych odsetkach (przewaga) czterech typów antropologicznych (A, E, L,P). Również w tym przypadku nie stwierdzono przewagi elementu armenoidalnego (//). Niektóre charakterystyczne typy, odpowiadające ustalonym punktom odniesienia [Kó ćk a 1958], przedstawia przykładowo tabela 4 oraz rysunek 1. Wykonano diagram różnic przeciętnych J. Czekanowskiego populacji milickiej na tle wczesnosłowiańskich serii z tego samego okresu (rys. 2). Na podstawie średnich wartości wskaźników oraz składów antropologicznych wydzielono w diagramie 3 grupy. Grupa I oraz II są najbardziej do siebie podobne i odpowiadają definicji typu północno-zachodniego, z przewagą elementu śródziemnomorskiego wraz z nieznaczną domieszką składnika laponoidalnego. W grupie III znalazły się serie o charakterze sublaponoidalnym z silnymi domieszkami składnika paleoeuropeidalnego. Analizowana seria milicka znajduje się w grupie II, nawiązuje jednak swoimi wartościami (wskaźniki składy, antropologiczne) silnie do grupy I, a słabiej do grupy III. Tabela 5 przedstawia orientacyjnie średnie cech grup wyróżnionych w diagramie. Dane te wskazują na duże podobieństwa pomiędzy poszczególnymi wczesnosłowiańskimi grupami.

 

Autorzy: Miszkiewicz Brunon Gronkiewicz Stanisław
Źródło: Przegląd Antropologiczny, vol. 52, z. 1-2, 1986, pp. 195-202
Pełen tekst: PDF.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: